Sơn Tinh – Thủy Tinh version đam mỹ

“Thủy Nhi, Hùng Vương của nước Văn Lang đang kén rể để gả nhi nữ, phụ vương nghe nói thái tử của lão Tản Viên sơn thánh là Sơn Tinh cũng đến tham gia.” Đông Hải long vương ngồi trên long ỷ trong ng…

Source: Sơn Tinh – Thủy Tinh version đam mỹ